Home » , » Waris dan Faraid

Waris dan Faraid

Siapakah yang boleh mewarisi harta peningalan simati?

Sekiranya simati seorang yang beragama Islam, waris-waris sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum faraid adalah seperti bapa, ibu, suami, isteri, anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki, cucu perempuan dan sebagainya. Bagi yang bukan beragama Islam, waris adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pembahagian 1958 (Distribution Act 1958) seperti ibu, bapa, suami, isteri, anak-anak dan zuriat keturunan ke bawah.


Apakah yang dimaksudkan dengan Faraid?

Faraid ialah hukum pewarisan dan ketentuan hak terhadap pembahagian harta pusaka bagi orang-orang Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijmak Ulama. Faraid adalah hukum Allah yang telah ditentukan pembahagiannya berdasarkan siapa waris-waris yang layak. Setiap muslim wajib mematuhi ketentuan pembahagian harta melalui hukum Faraid. Ianya berkait rapat dengan tanggungjawab seseorang muslim.

faraid
Ketetapan pembahagian dalam Faraid

Tekan butang dibawah untuk berkongsi artikel ini melalui media anda!