Home » » Pindah Milik Tanah Rancangan Felda

Pindah Milik Tanah Rancangan Felda

Soalan dari Cik Orkid:
Baru-baru ni saya dapat tau mengenai aktiviti pihak kptg dlm menyedarkan kepentingan pembahagian harta pusaka dikalangan peneroka dan saya sangat bersetuju dengan tindakan berkenaan kerana jika tidak memberi kesedaran ia akan memberi kesan yang sukar pasal masa depan.

Masalah yang saya hadapi ialah mengenai pemohonan pindah milik tanah felda di panching selatan antara tokki saya dengan ibu saya.
Memandangkan tokki saya suda berumur 74 tahun dan kesihatan agak kurang, dia meminta saya untuk menguruskan proses pindah milik ini.

Jawapan dari JKPTG:
Proses pindah milik adalah proses yang lazimnya berlaku di Pejabat tanah. Sekiranya ia tidak melibatkan urus niaga tunai, ia akan mengambil masa yang singkat. Maksud kami adalah pindah milik antara bapa kepada anak atau ibu kepada anak atau suami kepada isteri dan ia juga perlu disertakan dengan duti setem. Berlainan dengan pindah milik antara pemilik asal dan orang luar yang lazimnya memerlukan bukti Sales and Purchase Agreement (S&P) dan biasanya melibatkan penggunaan peguam yang memerlukan pengesahan oleh Pejabat Tanah.

Dalam kes saudari, pindah milik tersebut melibatkan tanah FELDA. Urusan pindahmilik tanah FELDA adalah tertakluk kepada Akta GSA 1960 dan Seksyen 214A Kanun Tanah Negara 1965. Pihak pentadbir tanah tersebut menangguhkan permohonan tersebut kerana pindah milik ini memerlukan kelulusan penuh Pengerusi Lembaga Tanah Estet. Oleh sebab itu, permohonan pindah milik saudari memerlukan masa yang agak panjang. Walaubagaimanapun, sekiranya berjalan lancar dan tiada masalah, pindah milik tersebut akan disegerakan dalam masa yang singkat. Walaubagaimanapun, pemilikan tanah FELDA hanya boleh dibuat kepada dua orang sahaja dan kepada waris-waris yang terdekat.
Nota: Waris-waris peneroka Felda adalah amat digalakkan untuk membuat perancangan/perbincangan awal kerana terdapat banyak kes-kes yang melibatkan harta pusaka yg tidak diselesaikan pada masa ini! Kebanyakan kes adalah disebabkan kegagalan mencapai persetujuan dalam isu pembahagian harta.