Home » , » Apakah dan Siapakah Wasi?

Apakah dan Siapakah Wasi?

wasi
Wasi adalah seseorang yang dilantik oleh pewasiat untuk mentadbir harta pusaka peninggalannya semasa beliau masih hidup. Waris atau bukan waris boleh dilantik sebagai seorang wasi. Sebaik-baiknya pilihlah seseorang yang mempunyai tahap integriti yang tinggi supaya Wasi tersebut  boleh diterima oleh setiap waris.

Sekiranya tiada wasi yang dilantik, semua waris-waris simati hendaklah bersetuju untuk melantik seorang pentadbir harta yang akan mempunyai kuasa sebagai seorang wasi untuk menguruskan harta peninggalan dengan pejabat-pejabat atau agensi terbabit. Proses perlantikan ini akan mengambil masa yang lama kerana semua waris-waris mesti dikumpulkan dan semuanya harus bersetuju dengan lantikan pentadbir harta tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Proses akan menjadi lebih lama sekiranya harta peningalan tersebut melebihi RM2 juta dan memerlukan penglibatan mahkamah sivil.